En nagel i ögat på regeringen

"Vi är en unik röst som verkligen behövs"
Intervju

Med en nominering till Nobels fredspris i bagaget och flera vunna fighter fortsätter de att kämpa för kvinnors närvaro vid förhandlingsborden och för ett vålds- och kärnvapenfritt samhälle.
– Vi är en unik röst som verkligen behövs i svensk säkerhetspolitik, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för IKFF.

Vi börjar från början. 1915 engagerade sig 1 200 kvinnor i elva länder (däribland Sverige) för att kräva ett slut på 1:a världskriget och en internationellt reglerad vapenhandel. Gruppen tog i Sverige namnet Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) och växte snabbt. Men trots storlek och folkligt engagemang tog det 98 år för förbundet att ta hem sin största seger.

– Man kan säga att förändring tar tid. Vi samarbetade med andra IKFF-sektioner i Colombia och demokratiska republiken Kongo var en drivande aktör i förhandlingarna som till slut ledde fram till avtalet, säger Malin Nilsson.

FN-avtalet som Malin Nilsson pratar om, Arms Trade Treaty  (ATT), var det första avtalet någonsin att reglera den internationella vapenhandeln. Fram till 3 juni 2013 fanns det alltså ingen reglering alls av handel med vapen. Ett avtal som IKFF såg som en viktig seger.

– Många tror att försvarspolitik och säkerhetspolitik bara är något som militära experter och män ägnar sig åt. Men vi vet att ju fler vapen som finns i ett samhälle, desto mer våld genereras och desto otryggare är det – framför allt för kvinnor. Därför behövs det internationella regler. 

IKFF var i början av 1900-talet klassat som en progressiv organisation som stack ut och som fick kämpa för att höras. Malin Nilsson berättar att de även idag ses som jobbiga och krävande av vissa aktörer.

– Det finns de som tycker att vi är obstinata när vi kommer med våra frågor. Som menar att genuskriterier inte hör hemma i säkerhetspolitiken. ”Nä, kvinnofrågor får ni prata om någon annanstans”, kan de säga. 

De må ses som obstinata och ovälkomna, men Malin Nilsson är övertygad om att de behövs. 

– Om kvinnors rättigheter inte nämns när man pratar säkerhetspolitik, om vi inte ser till att man pratar om sexuellt våld och könsrelaterat våld i relation till vapenhandel så riskerar det perspektivet att helt falla bort. 

Men som i så många andra verksamheter där kvotering och kvinnors deltagande ifrågasätts och ligger långt ner på dagordningen kommer frågan om kompetens ofta upp. Det är då man kan tänka sig att IKFF:s argument biter på de kostymklädda gubbarna runt förhandlingsborden.

– Det finns forskning som visar att fredsavtal blir mer framgångsrika och håller längre om kvinnor deltar. Det i sig borde räcka för att inkludera kvinnor och lyssna på dem.

Hur jobbar ni för att nå dit? 
– Genom att ständigt ifrågasätta definitionen av säkerhet, det handlar inte bara om försvaret som många verkar tro. Vi lyfter andra typer av säkerhetshot än de som vanligtvis diskuteras, som att välja att investera militärt men glömma det viktigaste – utbildning och vård.

IKFF verkar på många plan. Konkret jobbar de med tre områden. Nationellt försöker IKFF påverka beslutsfattare i Sverige genom enskilda möten med politiker. De försöker påverka lokalt genom det egna föreningsarbetet på åtta platser i landet och bedriver opinionsbildning nationellt och internationellt för att stärka bilden av att säkerhetspolitik är något som alla får ha en åsikt om, inte bara experter och män. 

– Många tänker inte på det men förlossningsvård är också en säkerhetsfråga. Att svenska regeringen väljer att köpa Jas-plan för 90 miljarder men inte investerar i fler barnmorskor och bättre arbetsmiljö inom förlossningsvården. Hur tänker man där?

ATT-avtalet och resolution 1325 är stora bidrag till höjda kvinno-röster i världen. Men det kan låta lite, som att man borde ha lyckats åstadkomma mer på 100 år, något som Malin Nilsson till viss del kan hålla med om.

– Det är klart det har tagit tid, men det finns många andra framgångar som inte är lika konkreta. Om vi inte funnits skulle vi haft en mycket smalare och mer sluten debatt om säkerhetspolitik. Det finns många andra fantastiska organisationer som jobbar med fred och säkerhet men att vi kopplar ihop nedrustning, mänsklig säkerhet och kvinnors deltagande gör oss helt unika idag. Och den rösten behövs. IKFF:S senaste seger handlar om kärnvapennedrustning.

– Det har inte varit något hett ämne sedan kalla kriget. Kärnvapen är ju inte förbjudna, vilket i sig är helt galet. Tillsammans med Svenska läkare mot kärnvapen har vi drivit en kampanj i Sverige för att få till ett kärnvapenförbud. Till en början förhöll sig regeringen passiv, det kändes inte som att vi kom någonstans. Men så i början av november uttryckte Sverige äntligen sitt stöd för ett kärnvapenförbud. Nu återstår konkret agerande, så vi är försiktigt positiva. Det hade varit det här århundradets framgång om vi kunde förbjuda kärnvapen. Det tror jag alla världens länder skulle fira.

 

IKFF

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen. Women’s International League för Peace and Freedom (WILPF). IKFF är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Startade: 1915.

Antal medlemmar: 800 i Sverige.

Antal anställda: 5 personer jobbar på kansliet, dessutom 2 praktikanter/termin

Huvudkontor: Stockholm

Globalt: Nationella sektioner i 30 länder med större kontor i Geneve och New York

Syfte: Att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig. 

 

Hur kan jag hjälpa?

Då kan man börja engagera sig och läsa på. Skriva insändare till lokaltidningen, följa oss på facebook för att då uppdateringar om vad vi gör inom säkerhetspolitiken eller hänga med när vi har konkreta aktiviteter för att protestera mot saker som händer. Man kan också bli medlem eller stödmedlem hos oss via vår hemsida. Det finns verkligen möjlighet att engagera sig.

 

Resolution 1325

Urval ur FN:s resolution 1325 som antogs 31 oktober 2000.

Säkerhetsrådet uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter, uppmanar generalsekreteraren att genomföra sin strategiska handlingsplan i vilken förespråkas en ökning av kvinnornas deltagande p beslutsfattarnivå vid konfliktlösning och i fredsprocesser, uppmanar enträget generalsekreteraren att tillsätta flera kvinnor som särskilda ombud och utsända för att tjäna som medlare, uppmanar alla de berörda att, när de förhandlar och genomför fredsavtal, anta ett jämställdhetsperspektiv som bland annat beaktar följande:

a) Kvinnors och flickors särskilda behov vid repatriering och återflyttning för rehabilitering, återanpassning och återuppbyggande efter konflikt.

b) åtgärder för att stödja lokala kvinnogruppers fredsinitiativ och inhemska förfaranden för konfliktlösning och som innefattar kvinnors deltagande i alla mekanismerna för att genomföra fredsavtalen.

c) åtgärder som tillgodoser skydd och respekt för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, särskilt med avseende på författningen, valsystemet, polisväsendet och domstolsväsendet, samt beslutar att fortsätta att aktivt ägna sig åt denna fråga.

Kommentarer

Inlagt av Bo Lagerqvist (ej verifierad)

Frågan är vad dynamit-, vapen- och kruttillverkaren Alfred Nobel hade tyckt om ett kärnvapenförbud. Hans dröm var ju att i sina fabriker tillverka ett vapen som var så fruktansvärt att ingen skulle våga använda det - därigenom skulle fred skapas. Att Nobelpriset än i dag sponsras av vapenindustrin i direkt anknytning till Alfred Nobels verksamhet (Bofors kanoner) är något annat att fundera över. http://saab.com/region/singapore/about-saab/stories/saab-singapore-stori...

http://www3.telus.net/st_simons/cr9802.htm

Nu planeras ett stort ingrepp i Stockholmsmiljön till Alfred Nobels minne, ett Nobel Center för över en miljard kronor, https://www.youtube.com/watch?v=UZ83twzuFw0 ,samtidigt som Vinterviken, där Nobels fabriker låg, ligger som en förgiftad bomb som ingen har råd att sanera: http://www.dn.se/sthlm/giftig-mark-far-vanta-lange-i-ko-till-sanering/

Lägg till ny kommentar

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.