10 gånger SD vänt kappan efter vinden

1. Välfärden

2. EU

3. Migrationspolitiken

4. Ukraina

5. Ryssland & Putin

6. NATO

7. Joe Biden

8. Per-Albin Hansson

9. Partipolitiska fackförbund

10. Moderaterna