Martin Schibbye (Gustaf Skarsgård) och Johan Persson (Matias Varela) intervjuade människor vars byar blivit attackerade av militären, med döda människor och nedbrunna hem som följd. Motivet till förföljelsen pekade mot etableringen av det svenskägda oljeföretaget Lundin Petroleum. Foto: Charlie Sperring

Fängelsetiden springs över lite väl fort i 438 dagar, då det är den man som tittare är mest nyfiken på. Foto: Charlie Sperring