Amazon kommer forma våra tankar

"Bildningsresan blir en affärsresa. Kunskapssökande blir profitökande."

"Flödena är inte neutrala"