Opinion

Dags att lägga om narkotikapolitiken!

Frej Anderson
Frej Anderson 27 november • 0 min lästid

"Att den nuvarande förda politiken är ett misslyckade ses i synnerhet när man betraktar det faktum att Sverige idag har Europas högsta narkotikadödlighet."

"Vi har inte råd att se varken fler människor mista livet eller värdefulla resurser slösade."