Därför är Gotland militärt viktigt

Gotlands viktiga läge

Vid en konfliktsituation i Baltikum

Viktigt med starkt försvar för både oss och våra allierade