1. LISTAN 1. LISTAN
2. LEIF GW PERSSON 2. LEIF GW PERSSON
3. FILOSOFISKA TOMRUMMET 3. FILOSOFISKA TOMRUMMET
4. FIKABRÖDET 4. FIKABRÖDET
5. GÖR DET TILL EN LEK 5. GÖR DET TILL EN LEK