Det tillfälliga regelverket som råder i dag är dåligt och togs fram i all hast.

För mig är ett svenskt flyktingmottagande att ge människor en plats i samhället

Jag föreslår både ett generösare system och ett striktare system