Detta tar vi med oss från S-kongressen

1. Ny partiledning

2. Ny politik

3. Stämningen