”Fossilsamhällets historia är en historia om kapitalism”

"Oljan får hela världsekonomin att rulla"

”Ekonomin styrs inte av permafrostens tinande tillvaro”