Faran med okunskapen

Hur ska man då få bot på denna okunskap?