Det måste finnas sätt att kasta av sig den tunga ryggsäck som ”den stolta historien” har blivit.

Ta ner alla byster och porträtt av gamla spöken och stoppa undan arbetarekommunens tavla från 100-årsjubiléet i ett arkiv.