Elever flyttas när det är en vecka kvar av terminen, de hinner inte få med sig sina betyg.

"Om jag fick drömma skulle jag vilja att de familjerna som redan finns i våra verksamheter idag fick stanna. Jag vill inte göra skillnad på människor så, men just ur barnperspektivet skulle jag vilja att det var de som kommit ut i riktig klass."