"Ju mindre tid kvinnor lägger på att sköta hemmen, desto mindre blir helt enkelt fixat."

"Än idag upplever jag förväntningarna att ha ett skinande rent hem, lika rent som hemma hos Maj. Men jag jobbar 45-50 timmar i veckan och ska hinna städa däremellan."