Det handlar om diskriminering, inte "biologiska skillnader"