Opinion

I San Francisco syns inte solen

Nils Forsén
Nils Forsén 14 september • 3 min lästid

"Nu är berättelsen om världen den om virus, inte den om bränder."