Jämställdheten i Europa: ”När man staplar allt ser man hur illa det är”

Maja Nygren är politisk sakkunnig i jämställdhetsutskottet och har skrivit rapporten Backlash för jämställdheten i Europa. Foto: Socialdemokraterna i Europaparlamentet

I Storbritannien har EU verkat för en utveckling av kvinnors rättigheter i arbetslivet, som mammaledighet för alla arbetande kvinnor och förbud mot att sparka kvinnor för att de blivit gravida. Nu när Storbritannien ser ut att lämna unionen finns en oro för vad det kommer att betyda för kvinnors rättigheter på den brittiska arbetsmarknaden. Dessutom tror många att brexit kommer att medföra en ekonomisk kris, något som ofta slår hårdare mot kvinnor än män. Illustration: Ellioth Axelsson

I Polen är aborträtten i dag kraftigt begränsad. Kvinnor får bara göra abort om graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest, om kvinnans hälsa är i fara eller om fostret har större missbildningar eller skador. Resultatet blir att kvinnor åker till grannländer för att göra abort eller gör olagliga – och ofta farliga – aborter i hemlighet. I dag görs 1000 antal lagliga aborter om året i Polen, medan den beräknade siffran för antalet olagliga aborter landar på mellan 80 000 och 150 000.

I Ungern har regeringen uttalat sig om att man inte längre ska prata om kön som en social konstruktion utan enbart biologiskt kön. Den typen av retorik slår inte bara mot feminismen utan handgripligen mot till exempel transpersoner, som oftare än andra utsätts för hatbrott. Statistik visar att hatbrotten ökade under första tiden under 10-talet och att transpersoner tillhör den grupp som utsätts för oproportionellt mycket sexuellt våld.

I flera länder sätter lagstiftningen kring äktenskapet käppar i hjulet för kvinnors oberoende. I Italien är det upp till en domstol att göra en bedömning om ett par får skilja sig eller inte. Om någon part har varit ”ur stånd att fullborda äktenskapet”, begått ett allvarligt brott eller genomfört en könskorrigering kan man få dispens, men annars är det mycket svårt att få igenom en skilsmässa – något som skadar kvinnors möjligheter att lämna sin partner.