Flat earthers är representativa för alla konspirationsteoretiker

Frågan du bör ställa dig är hur du själv är en flat earther?