Opinion

Lär av Labours misstag – principer framför polare

Cornelius Julius Marsico
Cornelius Julius Marsico 17 april • 4 min lästid

Svaret på dilemmat tror jag ligger i bildning. Att skapa medvetenhet kring de kulturer som råder i våra diverse organisationer och aktivt arbeta för att motverka destruktiva sådana.