Jag vill prata om vad som händer med tjejer och kvinnor som känner ett genuint intresse för frågorna som traditionellt ligger på killarnas planhalva.

En kvinnlig pragmatiker blir allas fiende