"Det här systemet är en avspegling av ett sexistiskt och rasistiskt samhälle."