Måste man vara en vit man för att få en pension att kunna leva på?

"Det här systemet är en avspegling av ett sexistiskt och rasistiskt samhälle."