Stress och psykisk ohälsa blir allt mer vår tids, och en hel generations, folksjukdom.