Scocco varnar vänstern

"En nationalistisk vänster faller på eget grepp"