"Tyst och obemärkt går SD i denna debatt trots sin politiska inriktning emot LAS."