"I värsta fall kan bolaget komma fram till att det inte är lönsamt att bedriva sjukvård i Hälsingland"