Opinion

SLUTREPLIK: Konflikten ligger mellan arbete och kapital

Cornelius Marsico, Shler Bradostin, Hanna Jokel, Amal Seraj, Sima Benni, Jenny Sjöstedt
Cornelius Marsico, Shler Bradostin, Hanna Jokel, Amal Seraj, Sima Benni, Jenny Sjöstedt 5 februari • 5 min lästid

"Vi anser att det rimligaste är att ge dem amnesti och integrera dem i samhället"

"Följer vi debatten så ter det sig som att vår “förmåga att erbjuda en god och jämlik integration” mystiskt nog minskar för varje år i takt med att partierna försöker trumfa varandra gällande vem som kan kräva lägst antal flyktingar."