Sorg över Skåne

"Kvällspostens avslöjande pekar ut två saker: dels dessa individer och dels en pågående så kallad falangstrid inom SSU Skåne där armbågar varit vassa och rent av hotfulla."

"Finns det en enda struktur i SSU Skåne eller i organisationen utanför som gjort att man inte fått syn på detta i tid måste den rensas bort."

Falangerna – en knäckfråga för SSU

"Själv fick jag inför min första SSU-kongress lära mig att man som östgöte alltid röstar emot Skåne i politiska frågor men med Skåne i stadgefrågor..."

"Det vore paradoxalt att kringgå demokratiska processer för att göra sig av med individer som anklagas för att själva vara just demokratifientliga."