Efter den fjärde läsningen fattade jag vad det är som stör mig med Janssons resonemang.

Färre invandrare, en tandvårdsreform, god förvaltning och sen är vi klara?