Det förespråkarna för behovsprövat barnbidrag föreslår är ett urholkat välfärdssystem