"Att tvingas lägga sin energi och fokus på att jaga pinnar för att uppnå verksamhetens produktionsmål, kombinerat med en ökad administrationsbörda, leder otvivelaktigt till både hög etisk stress samt ökad ohälsa och sjukskrivningar."