Det finns nu fler län i Sverige där det brinner än där det inte gör det.

Vi kan inte vänta på marknaden och tekniken