Rättsmässigt bryter Israel mot alla människorättsprinciper när de väljer att exkludera människorna vars land de ockuperar från sitt vaccinationsprogram.