Förutom att städa efter decennier av anorektiska budgetar måste vi även våga fråga oss hur den svenska sjukvården faktiskt ska organiseras. Redan innan corona beskrevs vårdens situation ofta med krisrubriker i tidningarna.