"Nu är berättelsen om världen den om virus, inte den om bränder."