Kärnfrågan är Centerns inställning till Vänsterpartiet.