När klyftor mellan människor växer förvandlas frustration till förakt, och utanförskap till missnöje.