Opinion

Ungdomsförbunden måste få vara på skolorna – viktigare än någonsin

Wilma Eklund
Wilma Eklund 9 december • 3 min lästid

I en tid då färre och färre unga engagerar sig politiskt och där färre människor överlag är medlemmar i partier så är det viktigt att försöka bryta trenden.