Vad innebär EU:s sanktioner?

Vad är sanktioner?

Så vad är EU:s senaste sanktioner gentemot Ryssland?

SWIFT