Det går inte att reducera folkhälsoutmaningar till en fråga om språkkunskap. Denna naivitet är ett återkommande problem i högerns argumentation och den tydliggörs i Ebba Buschs analys.