"Många vet inte vad vi gör som fackligt aktiva. Vi träffas, pratar om situationer på vår arbetsplats och diskuterar hur vi kan förbättra dem."