Vi behöver påminnas om Hasse och Tages idealism

Carl-Michael Palmér
Carl-Michael Palmér 9 april • 4 min lästid

För både Hasse och Tage var i grunden traditionella och lagom radikala socialdemokrater, men med tiden växte en allt större besvikelse över socialdemokratin. För vad var denna rörelse egentligen?

Vår rörelse behöver fortsatt påminnas om Hasse och Tage, deras varma och kärleksfulla syn på liv och politik.