Vi marscherar för dem som inte kan

"De flesta som söker hjälp är män"

"Pride är ett vapen mot hatet"