Opinion

Vi måste återupprätta tron på politiken

Emilia Bjuggren
Emilia Bjuggren 13 maj • 4 min lästid

Nu måste vi Socialdemokrater göra allt vi kan för att återupprätta tilltron till politiken som samhällsförändrande kraft.