Zombie-filmen har fel – vi behöver varandra

Det vanligaste beteendet i en kris är helt enkelt att hjälpa varandra.

Kanske ska vi inte se den individualistiska zombiefilmen som bara av ondo.