Är vi seriösa med att vara en folkrörelse behöver vi röra oss där folk är.