Det kommer behövas utbyggda skolor, fler vårdplatser och billigare bostäder. Allt detta är sådant som marknaden – med få undantag – har misslyckats med att garantera åt folket.

Arbetarrörelsen har nu möjlighet att på allvar förändra samhället: inte sedan 1930-talet har denna möjlighet varit större.