Opinion

Hvad Vil Sosial-Demokraterna efter 100 år?

Erik Solfors
Erik Solfors 10 mars • 6 min lästid

”Den arbetarerörelsen, som gör anspråk på att förstå sig sjelf, måste sålunda i vår tid vara socialistisk”

Hjalmar Branting

“Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet”

Ernst Wigforss

"Idéerna är döda säger somliga. Ungdomen går till dukat bord säger andra, till ett samhälle som byggts färdigt. Vårt svar är: vi står ännu bara i begynnelsen. Den demokratiska socialismen har aldrig tett sig mera nödvändig, aldrig haft större uppgifter än i den framväxande solidaritetens värld. [...] Vi går mot framtiden med kunskapen som instrument och övertygelsen som drivkraft. Och uppgiften kan aldrig bli för stor. Ty politik, kamrater, det är att vilja något."

Olof Palme

Dagens socialdemokrater må hylla Olof Palme som person och hans betydelse, men sällan hans grundläggande ideologiska idéer och visioner.

Det krävs en proaktiv vänster, som vågar ta debatten på hemmaplan, vågar uttrycka socialistiska idéer i media och sociala medier, som tydligt talar om klasskampen och socialism och som inte bara ser oss som medborgare utan även som kamrater.