"Vi ser idag en stor efterfrågan på arbetskraft inom de klassiska arbetaryrkena"