Hur ska partiledarna bryta stigmat kring psykisk ohälsa om de inte själva kan visa sin sårbarhet?