I landet vars säkerhetstjänst fortfarande heter KGB står massmördaren Lenin kvar på självständighetstorget i Minsk. Som minne av revolutionen, en påminnelse om förtrycket och en symbol för diktaturen.